تبلیغات
.
.
چــــــرا مزاحــــــم می شین؟!؟



چرا مزاحم میشین

دارم غدا میل می کنم بدو تا نگفتم بادیگاردم بخورتت

بادیگارد I:

من: I:

خدا: I:

و سرانجام قیافه ی بادیگارد





"

پنجشنبه 7 شهریور 1392 | 09:51 ق.ظ | مبینا | ComMents ()|

______________________________________________________________________________________________________________