تبلیغات
.
.
خخخ!!!


دوستم میگفت :

دیروز سوار تاكسى بودم یه دختره هم كنارم بود منتظر بودیم تاكسی پر بشه راننده هم بیرون ماشین بود، دختره یواشکی داشت آب معدنیشو میخوردكه یدفه گفتم خانم من روزم جلوى من آب نخورید لطفا! دختره یه نگاه متعجب كرد و آبشو گذاشت كنار! تاكسى پرشد و راه افتاد مسیر طولانى بود، وسط راه خودمو زدم بخواب زیر چشمى دیدم دختره میخواد آب بخوره، سریع چشامو باز كردم گفتم خانم اینجا آدم روزم هست یكم رعایت كنید خواهشا دیگه! اى بابا!! پیرمردى كه صندلى جلو نشسته بودم برگشت بهش گفتم دخترم خب یكم رعایت كن بنده خدا حق داره، تو این آفتاب آدم روزه واقعا تشنه میشه ، دختره كه حسابى ضایع شده بود دوبار مجبور شد شیشه آبشو بزاره كنار! تا اینكه رسید به مقصدشو پیاده شد و منم از قصد همونجا پیاده شدم و وقتى تاكسى رفت شیشه آب معدنیمو از كیفم درآوردم و شروع به آب خوردن كردم ‬ واییییییى اگه قیافه دختره رو میدیدید تا یكسال شادیتون فراهم میشد  نگاهش همین جورى به آب خوردن من خشك شده بود  یدفه خودم خندم گرفت آب پرید توگلوم  دختره بهم گفت خیلى كثافتى و رفت 
"

چهارشنبه 16 مرداد 1392 | 02:34 ق.ظ | مبینا | ComMents ()|

______________________________________________________________________________________________________________