تبلیغات
.
.
واقعاااا!!!!


مشکی که من با DIAL UP دارم!! 

خداااااااااااااااااااااااا ... 


کافه شکلات - سرعت اینترنت در ایران

همچنین ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ: ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻠﺰﻭﻥ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻉ ﺷﺪﻩ، ۱۵ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﻩ


به جای اینترنت پرسرعت نامحدود
اینترنت مون پر محدود ناسرعته !!!"

یکشنبه 19 خرداد 1392 | 10:30 ق.ظ | مبینا | ComMents ()|

______________________________________________________________________________________________________________