تبلیغات
.
.
!!!!!


روزى به لقمان هیچ نگفتند

همینطورى ساکت نگاهش کردند

آخر خودش خسته شد و گفت:از بى ادبان ! ))"

جمعه 23 فروردین 1392 | 08:53 ب.ظ | مبینا | ComMents ()|

______________________________________________________________________________________________________________